Giới thiệu về LB Keno tại nhà cái 12bet

Tintucthethao12bet – Keno tại nhà cái 12bet là trò chơi của các con số và có tính may rủi cao. Hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên 20 số từ 1 đến 80, để xác định kết quả của trò chơi. Cược sẽ được tính dựa trên sự đối chiếu từ những con số được rút ngẫu nhiên bởi hệ thống và những con số được lựa chọn bởi người chơi, kết quả dựa trên số lượng các số được chọn và lượng tiền cược. Thời gian chơi KENO cho các khu vực tương ứng hoàn toàn được đồng bộ.

Mỗi khu vực sẽ được điều chỉnh phù hợp với các kết quả chính thức. Nếu kết quả chính thức không cập nhật sau một khoảng thời gian dài, chúng tôi có quyền hủy bỏ kết quả cược. Nếu kết quả chính thức có trước khi thị trường đóng lại chúng tôi có quyền hủy bỏ và vô hiệu kết quả cược

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT VỀ KENO TẠI NHÀ CÁI 12BET ⇒ XEM NGAY

LB KENO được chia thành 7 loại cược, kết quả mỗi loại dựa trên sự kết hợp của 20 số được rút tại mỗi thị trường Keno phù hợp với thời gian và kết quả tương ứng:

  1. Tài/Xỉu/Tổng 810
  2. Lẻ/Chẵn
  3. Các Số Lẻ/Các Số Chẵn/Hòa
  4. Trên/Dưới/Hòa
  5. Ngũ Hành
  6. Ngọc Cầu
  7. Tổng Hợp Tài/Xỉu và Chẵn/lẻ

Ngoài ra còn có cược Xiên/Tổng hợp/Liên hoàn

1 – Cược TÀI/XỈU/ (TỔNG 810)

TÀI: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810.
XỈU: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810.
TỔNG 810: Tổng số điểm của 20 banh được rút bằng 810.

Bảng tính tỉ lệ cược:

Tài 810 Xỉu
Tỷ Lệ 1.96 108 1.96

Ví dụ: Rút được các số 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67, 79 và có Tổng điểm là 693 và nhỏ hơn 810, vì thế cược “XỈU” thắng. Link vào 12bet

2 – Cược CHẴN/LẺ

LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Bảng tính tỉ lệ cược:

Chẵn Lẻ
Tỷ Lệ 1.96 1.96

Ví dụ: Rút được các số 01, 04, 05, 10,11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67, 79 và có Tổng điểm là 693; Chữ số cuối cùng của 693 là (3), đây là một số lẻ, vì thế cược “LẺ” thắng.

3 – Cược CÁC SỐ LẺ/ CÁC SỖ CHẴN/ HÒA

CÁC SỐ LẺ: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số lẻ.
CÁC SỖ CHẴN : Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số chẵn.
Hòa: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số lẻ và 10 banh có số chẵn.

Bảng tính tỉ lệ cược:

Các Số Lẻ Hòa Các Số Chẵn
Tỷ Lệ 2.3 4.3 2.3

Ví dụ: Rút được các số1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 46, 68 và Kết quả có 11 số chẵn và 9 số lẻ. Số chẵn có hơn 10 số, vì thế cược “CÁC SỐ CHẴN” thắng.

4 – Cược TRÊN/DƯỚI/HÒA

TRÊN: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40.
DƯỚI: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.
HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40 và 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80. Cách vào 12bet

Bảng tính tỉ lệ cược:

Trên Hòa Dưới
Tỷ Lệ 2.3 4.3 2.3

Ví dụ: Rút được các số 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76 và Kết quả có 11 số (03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39) nằm trong khoảng từ 01-40 và 9 số (41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76) nằm trong khoảng từ 41-80. Vì thế cược “TRÊN” thắng.

5 – Cược Ngũ Hành (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

KIM: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 210-695.
MỘC: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 696-763.
THỦY: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 764-855.
HỎA: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 856-923.
THỔ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 924-1410.

Bảng tính tỉ lệ cược:

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
Tỷ Lệ 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

Ví dụ: Rút được các số 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67, 79 có Tổng điểm là 693 và nằm trong khoảng 210 – 695, vì thế cược “KIM” thắng.

6 – Cược Ngọc Cầu

Trong cược Ngọc Cầu, người chơi tùy chọn từ 1 đến 5 số trong khoảng từ 01 đến 80. Hệ thống sẽ rút 20 banh số trong khoảng từ 01 – 80. Tỷ lệ thanh toán dựa vào các số kết quả đối chiếu với các số đã được người chơi chọn. Các chuỗi bi số nối tiếp nhau không được xem là hệ số để thanh tóan.

Bảng tính tỉ lệ cược:

Chọn 5 Chọn 4 Chọn 3 Chọn 2 Chọn 1
Trúng 5 251 / / / /
Trúng 4 21 51 / / /
Trúng 3 3 6 20.3 / /
Trúng 2 / 2 2.3 10.3 /
Trúng 1 / / / / 3.3
Trúng 0 / / / / /

Ví dụ: Rút được các số 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76, Người chơi chọn 10, 20, 30 & 66; Kết quả chọn 4 số trúng 3 số (10, 20, 66)

7 – Cược TỔNG HỢP TÀI/XỈU và LẺ/CHẴN

TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.
XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Bảng tính tỉ lệ cược:

TÀI/LẺ XỈU/LẺ TÀI/ CHẴN XỈU/ CHẴN
Tỷ Lệ 3.7 3.7 3.7 3.7

Ví dụ: Rút được các số 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67, 79.Tổng điểm là 693, Kết quả 693 nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của 693 là (3), đây là một số lẻ, vì thế cược “XỈU/LẺ” thắng.

Cách vào 12bet nhanh nhất để chơi Keno

Link 12bet để đăng ký tham gia và nhận khuyến mãi đầu tay

Cược XIÊN/TỔNG HỢP/LIÊN HOÀN

Cược xiên nghĩa là cược một lần kết hợp ít nhất 2 lựa chọn. Nếu tất cả các lựa chọn đều thắng thì cược xiên thắng và sẽ được trả thưởng theo tỷ lệ đã quy định. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn thua, thì cược xiên thua. Cược xiên không thể đặt vào cược Tài/Xỉu, cược Hòa và cược Ngũ Hành. Cược xiên sẽ bị hủy nếu có bất cứ gián đoạn hoặc hủy kết quả quay số nào xảy ra trong quá trình đặt cược.