Bạn biết gì về luật RNG Keno tại Thể thao 12BET ?

Tin tức thể thao 12BET – Trò chơi Keno tại nhà cái 12BET khá đa dạng, vì vậy bạn cần hiểu rõ mình đang chơi trò gì, trò nào dễ thắng, … Hãy cùng Tin tức thể thao 12BET lướt qua các luật RNG Keno tại Thể thao 12BET.

Mời các bạn tìm hiểu tường tận các luật về RNG Keno tại nhà cái 12BET, chơi trò gì cũng cần phải tìm hiểu kỹ luật rồi sau đó mới rành được ạ.

Luật RNG Keno

1.1 Keno

Giới thiệu

Keno được chơi với 20 trái bóng rút ngẫu nhiên từ 80 trái bóng có ghi số (01 đến 80). Tổ hợp 20 số này được chia và tách thành một số biến thể và các loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau.

Các loại cược : Có các loại cược sau:

 1. Tài/Xỉu
 2. Lẻ/Chẵn
 3. Rồng/DT-Hòa/Hổ
 4. Trên/Giữa/Dưới
 5. Tài Lẻ/Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/Chẵn Nhỏ
 6. Ngũ (5) hành(Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
 7. Chỉ số Tài/Xỉu.
 • Kết quả dựa vào kết quả chính thức của Keno. Thời gian kết quả chính thức tương ứng chặt chẽ với từng khu vực nơi trò chơi được lấy.
 • Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút không thể lấy được bất kỳ kết quả rút chính thức nào trong khoảng thời gian kéo dài.
 • Công ty có quyền hủy và làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có kết quả rút chính thức bất kỳ được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

1. Tài/Xỉu

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Tài” hay “Xỉu”.Tài – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 811.

Xỉu – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 810.

Ví dụ: Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. 923 lớn hơn 811, do đó cược “TÀI” thắng.

2. Lẻ/Chẵn

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Lẻ” hay “Chẵn”.Lẻ – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là một số lẻ.

Chẵn – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là một số chẵn.

Ví dụ: Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. Do 923 là số lẻ nên cược “LẺ” thắng.

3. Rồng/Hòa/Hổ

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Rồng”, “DT-Hòa” và “Hổ”. Số lớn hơn giữa Rồng (hàng chục) hoặc Hổ (hàng đơn vị) sẽ quyết định cược thắng.

Nếu Rồng và Hổ bằng nhau, cược DT-Hòa sẽ thắng.

Rồng – chữ số ở vị trí hàng chục (đứng thứ hai kể từ chữ số cuối cùng) của tổng hai mươi (20) trái bóng được rút.

Hổ – chữ số ở vị trí hàng đơn vị (chữ số cuối cùng) của tổng hai mươi (20) trái bóng được rút.

DT-Hòa– Khi Rồng và Hổ bằng nhau.

Ví dụ: Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. Khi xác định cược thắng, giữa Rồng (hàng chục) và Hổ (hàng đơn vị), số nào lớn hơn thì cược đó sẽ được coi là cược thắng. Rồng (hàng chục) là “2” trong khi Hổ (hàng đơn vị) là “3”, và “3” lớn hơn “2”, do đó cược “HỔ” thắng.

Nếu hai số này bằng nhau, cược “DT-HÒA” sẽ thắng và toàn bộ số tiền cược vào Rồng hoặc Hổ sẽ được hoàn lại.

Tiền thắng cược là 1,95 đối với kết quả “THẮNG” và 9 nếu kết quả là “DT-HÒA” (bao gồm số tiền cược).

4. Trên/Giữa/Dưới

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Trên”, “Giữa” và “Dưới”.

Trên – trong số 20 trái bóng được rút có nhiều hơn mười số nằm trong khoảng 01 – 40.

Giữa– trong số 20 trái bóng được rút có mười số nằm trong khoảng 01 – 40 và mười số còn lại nằm trong khoảng 41 – 80.

Dưới – trong số 20 trái bóng được rút có nhiều hơn mười số nằm trong khoảng 41 – 80.

Ví dụ: Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra. Có 8 số (8 ,16 ,17 ,19 ,23 ,36 ,37 ,39) nằm trong khoảng 01 – 40 và 12 số (41 ,42 ,45 ,51 ,61 ,64 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74) nằm trong khoảng 41 – 80. Do đó, cược “DƯỚI” thắng.

5. Tài Lẻ/ Lẻ Nhỏ /Tài Chẵn/ Chẵn Nhỏ

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Tài Lẻ”, “Lẻ Nhỏ”, “Tài Chẵn” và “Chẵn Nhỏ”.

Tài Lẻ – tổng của 20 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 811 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

Lẻ Nhỏ – tổng của 20 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 810 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

Tài Chẵn – tổng của 20 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 811 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Chẵn Nhỏ – tổng của 20 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 810 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Ví dụ: Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. 923 lớn hơn 811 và cũng là số lẻ, do đó cược “TÀI LẺ” thắng.

6. Ngũ (5) hành : (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa” và “Thổ”.

Kim – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 210-695.

Mộc – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 696-763.

Thủy – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 764-855.

Hỏa – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 856-923.

Thổ – tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 924-1410.

Ví dụ: Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. 923 nằm trong khoảng 856 – 923, do đó cược “HỎA” thắng.

7. Chỉ số Tài/Xỉu

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra là Chỉ số Tài/Xỉu.

Chỉ số Tài – Tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 811.

Chỉ số Xỉu – Tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 809.

Hòa – Tổng của hai mươi (20) trái bóng được rút ra bằng 810. Toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại

Đối với trò chơi Chỉ số này, Người chơi có thể đạt được tiền thắng cược cao hơn nhờ số điểm tăng hoặc giảm. Với việc bổ sung cài đặt khoảng “Tăng/Giảm”, người chơi có thể kiểm soát rủi ro bằng cách cài đặt số tiền thanh toán thắng & thua tối đa. Xin lưu ý rằng một khoản tiền đặt cọc sẽ được yêu cầu cho mỗi lần đặt cược.

Ví dụ: Trái bóng có số 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 923. Cược Chỉ số Tài thắng với số điểm tăng là 113.

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Tài với cài đặt:

– Khoảng: 200; Điểm mỗi cược: 10
Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (113 <= 200)
Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược) = 113 X 10 X 0,95 = 1.073,50

– Khoảng: 50; Điểm mỗi cược được đặt: 10
Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (113 > 50)
Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược) = 50 X 10 X 0,95 = 475

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Xỉu với cài đặt:

– Khoảng: 200; Điểm mỗi cược: 10
Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (113 <= 200)
Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 113 X 10 X -1 = -1.130

– Khoảng: 50; Điểm mỗi cược: 10
Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (113 > 50)
Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 50 X 10 X -1 = -500

Nói chung, cài đặt khoảng được đặt có thể ảnh hưởng đến số tiền thắng & thua cao hơn hoặc thấp hơn là:

[Điểm của kết quả <= Khoảng được đặt], Kết quả “Thấp hơn” khoảng được đặt
(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thắng cược)
(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thua cược)

[Điểm của kết quả > Khoảng được đặt], Kết quả “Cao hơn” khoảng được đặt
(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thắng cược)
(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thua cược)

Tổng các số được rút =810
Kết quả là “Giữ lại” (Hòa), toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký ngay và tham gia các chương trình khuyến mãi cũng như các giải đấu hấp dẫn, đừng bỏ lỡ.

1.2. Max Keno/Max Keno2/Xuân/Hạ/Thu/Đông

Giới thiệu

Max Keno/Max Keno2/Xuân/Hạ/Thu/Đông là những trò chơi lấy 20 số không trùng nhau trong 80 số, được tạo bởi hệ thống Tạo số Ngẫu nhiên (RNG). Tổ hợp 20 số này được chia và tách thành một số biến thể, mỗi biến thể có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ cược riêng.

Thời gian

Max Keno và Max Keno 2 chạy 60 giây/lần.

Xuân, Hạ, Thu và Đông chạy 45 giây/lần.

Các loại cược : Tất cả các loại cược và luật chơi đều tương tự như Keno

 • Kết quả của Max Keno/Max Keno 2/Xuân/Hạ/Thu/Đông sẽ nhanh chóng được đăng trên trang web chính thức. Kết quả được công bố trên trang web chính thức sẽ là kết quả được áp dụng.
 • Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lỗi phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.
 • Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút khi nghi ngờ rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực mọi lượt rút khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng sai tỷ lệ cược.
 • Các cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.

1.3 Mini Keno/Mini Keno2

Giới thiệu

Mini Keno/Mini Keno2 là những trò chơi lấy 10 số không trùng nhau trong 40 số, được tạo bởi hệ thống Tạo số Ngẫu nhiên (RNG). Tổ hợp 10 số này được chia và tách thành một số biến thể, mỗi biến thể có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ cược riêng.

Thời gian

Mini Keno và Mini Keno 2 chạy 60 giây/lần.

Các loại cược : Có các loại cược sau:

 1. Tài/Xỉu;
 2. Lẻ/Chẵn;
 3. Rồng/DT-Hòa/Hổ;
 4. Trên/Giữa/Dưới;
 5. Tài Lẻ/ Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/ Chẵn Nhỏ;
 6. Ngũ hành (5) (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ); và
 7. Chỉ số Tài/Xỉu.
 • Kết quả của Mini Keno/Mini Keno 2 sẽ nhanh chóng được đăng trên trang web chính thức. Kết quả được công bố trên trang web chính thức sẽ là kết quả được áp dụng.
 • Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lỗi phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.
 • Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút khi nghi ngờ rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực mọi lượt rút khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng sai tỷ lệ cược.
 • Các cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.

1. Tài/Xỉu

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Tài” hay “Xỉu”.

Tài – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 206.

Xỉu – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 205.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. 258 lớn hơn hoặc bằng 206, do đó cược “TÀI” thắng.

2. Lẻ/Chẵn

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Lẻ” hay “Chẵn”.

Lẻ – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là một số lẻ.

Chẵn – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là một số chẵn.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. Do 258 là số chẵn nên cược “CHẴN” thắng.

3. Rồng/ DT-Hòa/Hổ

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười(10) trái bóng được rút ra là “Rồng”, “Hòa” và “Hổ”. Số lớn hơn giữa Rồng (hàng chục) hoặc Hổ (hàng đơn vị) sẽ quyết định cược thắng. Nếu Rồng và Hổ bằng nhau, cược Hòa sẽ thắng.

Rồng – chữ số ở vị trí hàng chục (đứng thứ hai kể từ chữ số cuối cùng) của tổng mười (10) số

Hổ – chữ số ở vị trí hàng đơn vị (chữ số cuối cùng) của tổng mười (10) số.

DT-Hòa – Khi Rồng và Hổ bằng nhau.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. Khi xác định cược thắng, giữa Rồng (hàng chục) và Hổ (hàng đơn vị), số nào lớn hơn sẽ là cược thắng. Rồng (hàng chục) là “5” trong khi Hổ (hàng đơn vị) là “8”, và “8” lớn hơn “5”, do đó cược “HỔ” thắng.

Nếu hai số này bằng nhau, cược “DT-HÒA” sẽ thắng và toàn bộ số tiền cược vào Rồng hoặc Hổ sẽ được hoàn lại.

Tiền thắng cược là 1.95 đối với kết quả “THẮNG” và 8 nếu kết quả là “DT-HÒA” (bao gồm số tiền cược).

4. Trên/Giữa/Dưới

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Trên”, “Giữa” và “Dưới”.

Trên – trong số 10 trái bóng được rút có nhiều hơn năm số nằm trong khoảng 01 – 20.

Giữa – trong số 10 trái bóng được rút có đúng năm số nằm trong khoảng 01 – 20 và năm số còn lại nằm trong khoảng 21 – 40.

Dưới – trong số 10 trái bóng được rút có nhiều hơn năm số nằm trong khoảng 21 – 40.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra. Có 3 số (11, 17, 19) nằm trong khoảng 01 – 20 và 7 số (21 ,22 ,23 ,30 ,36 ,39 ,40) nằm trong khoảng 21 – 40. Do đó, cược “DƯỚI” thắng.

5. Tài Lẻ/ Lẻ Nhỏ/Tài Chẵn/ Chẵn Nhỏ

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Tài Lẻ”, “Lẻ Nhỏ”, “Tài Chẵn” và “Chẵn Nhỏ”.

Tài Lẻ – tổng của 10 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 206 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

Lẻ Nhỏ – tổng của 10 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 205 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.

Tài Chẵn – tổng của 10 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 206 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Chẵn Nhỏ- tổng của 10 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 205 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. 258 lớn hơn 206 và cũng là số chẵn, do đó cược “TÀI CHẴN” thắng.

6. Ngũ hành (5) : (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa” và “Thổ”.

Kim – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 55-163.

Mộc – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 164-187.

Thủy – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 188-222.

Hỏa – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 223-246.

Thổ – tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nằm trong khoảng 247-355.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. 258 nằm trong khoảng 247 – 355, do đó cược “THỔ” thắng.

7. Chỉ số Tài/Xỉu

Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cược vào tổng của mười (10) trái bóng được rút ra là Chỉ số Tài/Xỉu.

Chỉ số Tài – Tổng của mười (10) trái bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 206

Chỉ số Xỉu – Tổng của mười (10) trái bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 204

Hòa – Tổng của mười (10) trái bóng được rút ra bằng 205. Toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại.

Đối với trò chơi Chỉ số này, người chơi có thể đạt được tiền thắng cược cao hơn nhờ số điểm tăng hoặc giảm. Với việc bổ sung cài đặt khoảng “Tăng/Giảm”, người chơi có thể kiểm soát rủi ro bằng cách cài đặt số tiền thanh toán thắng & thua tối đa. Xin lưu ý rằng một khoản tiền đặt cọc sẽ được yêu cầu cho mỗi lần đặt cược.

Ví dụ: Trái bóng có số 17, 19, 40, 39, 23, 11, 30, 21, 36 và 22 được rút ra, và tổng của các số trên những trái bóng này là 258. Cược Chỉ số Tài thắng với số điểm tăng là 53.

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Tài với cài đặt:

– Khoảng: 150; Điểm mỗi cược: 10
Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (53 <= 150)
Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = 53 X 10 X 0,95 = 503,50

– Khoảng: 50; Điểm mỗi cược được đặt: 10
Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (53 > 50)
Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = 50 X 10 X 0,95 = 475

NẾU cược được đặt vào Chỉ số Xỉu với cài đặt:

– Khoảng: 150; Điểm mỗi cược: 10
Số điểm của kết quả tăng “THẤP HƠN” khoảng cài đặt (53 <= 150)
Khi đó, (Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 53 X 10 X -1 = -530

– Khoảng: 50; Điểm mỗi cược: 10
Số điểm của kết quả tăng “CAO HƠN” khoảng cài đặt (53 > 50)
Khi đó, (Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X -1 = 50 X 10 X -1 = -500

Nói chung, cài đặt khoảng của số có thể ảnh hưởng đến số tiền thắng & thua cao hơn hoặc thấp hơn là:

[Điểm của kết quả <= Khoảng được đặt], Kết quả “Thấp hơn” khoảng được đặt
(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thua cược)
(Điểm của kết quả) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thắng thua)

[Điểm của kết quả > Khoảng được đặt], Kết quả “Cao hơn” khoảng được đặt
(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) X (Tỷ lệ cược thắng) = (Tiền thua cược )
(Khoảng được đặt) X (Cược mỗi điểm) = (Tiền thắng thua)

Tổng các số được rút =205
Kết quả là “Giữ lại” (Hòa), toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn lại.

Chúc các bạn chơi vui.